Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół nr 5 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu - Zdroju

 

Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu-Zdroju

 

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 60 uczniów (5K, 55M) Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju poprzez realizację kursów podnoszących kwalifikacje 60 uczniów oraz organizację staży uczniowskich dla 18 uczniów (2K, 16M) we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprzez podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej (1K, 5M) w okresie 1.09.2020 do 31.08.2021.

Przedmiotem projektu jest realizacja kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do egzaminów certyfikowanych dla uczniów i nauczycieli, zakup wyposażenia pracowni oraz organizacja staży uczniowskich.

Grupą docelową projektu są: nauczyciele i uczniowie ZS nr 5 i CKZ w Jastrzębiu-Zdroju.

W wyniku projektu 60 uczniów i uczennic podniesie swoje kwalifikacje, 18 odbędzie staż uczniowski oraz 6 nauczycieli zostanie przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych.

 

Numer projektu: RPSL.11.02.03-24-05AE/19

Termin realizacji: 2020-09-01 - 2021-08-31

Dofinansowanie projektu z UE: 339 827,16 zł

Wartość projektu: 399 796,66 zł

 

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności