DOBRE INNOWACJE

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych poprzez wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych, dotarcie do nich oraz zachęcenie do udziału w projekcie, udzielenie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, technicznego i finansowego w formie grantu na rozwój innowacji społecznych dla 40 podmiotów i osób z różnych sektorów, a następnie włączenie 4 rozwiązań do polityk publicznych.


Projekt zakłada utworzenie 5 Inkubatorów innowacji społecznych w 5 makroregionach Polski, które będą lokalnymi ekosystemami sprzyjającymi rozwojowi innowacji oraz stworzenie portalu internetowego.
W ramach cyklu inkubacyjnego, w Inkubatorach, wsparciem merytorycznym i organizacyjno-technicznym na różnych etapach (od opracowania i rozwijania pomysłów do opracowania produktu finalnego) objętych zostanie 120 zespołów, które złożą swoje wstępne pomysły na innowację społeczną, z czego 40 otrzyma grant na przetestowanie pomysłu.


Efektem pracy nad pomysłem oraz działań zrealizowanych w ramach grantu, będzie innowacyjne modelowe rozwiązanie, gotowe do zastosowania przez inne podmioty. 4 innowacje o największym potencjale do zastosowania na szeroką skalę zostaną opracowane w wersji finalnej i upowszechnione oraz promowane.


W wyniku i na podstawie przeprowadzonego pilotażu opracowany, upowszechniony i wypromowany zostanie model inkubacji innowacji społecznych.

Wartość projektu: 3 712 775,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 500 775,55 PLNDane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności