ECI

W 2016 Komisja Europejska opracowała „EntreComp: Ramy Kompetencji Przedsiębiorczości”, aby zaproponować wspólną definicję przedsiębiorczości jako kompetencji oraz by osiągnąć porozumienie między zainteresowanymi stronami i ustanowić pomost między światem edukacji i pracy.
Projekt „EntreComp” ma za zadanie zdefiniować pojęcie przedsiebiorczosci oraz pomóc zrozumieć co to znaczy być przedsiębiorczym we wszystkich aspektach życia. Jednocześnie określić znaczenie przedsiębiorczości i inicjatywy oraz pomóc rozwijać kompetencje przedsiębiorcze w celu sprostania wyzwaniom gospodarczym, społecznym i kulturowym. Ponadto Komisja Europejska opracowała w 2017 r. Podręcznik użytkownika o nazwie „EntreComp into Action”, aby wesprzeć dalsze wykorzystywanie i zwiększanie świadomości działania EntreComp.
Projekt EntreComp Implementation (ECI) ma na celu operacjonalizację „EntreComp Framework” poprzez opracowanie narzędzi wdrożeniowych i treści szkoleniowych dla europejskich systemów VET w celu przyjęcia „EntreComp” w środowiskach operacyjnych i rozpalenia przedsiębiorczości.
W ramach tego działania partnerzy porównają ramy kompetencji w zakresie przedsiębiorczości z ESCO (klasyfikacja europejskich umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodu) oraz EQF (europejskie ramy kwalifikacji).
ECI wybrała 6 kompetencji w trzech obszarach EntreComp Framework jako następujące do pracy:

1.2 Kreatywność: Twórz kreatywne i celowe pomysły
1.5 Etyczne i zrównoważone myślenie: oceń konsekwencje i wpływ pomysłów, możliwości i działań
2.1 Samoświadomość i skuteczność: wierz w siebie i rozwijaj się
2.5 Mobilizowanie innych: Inspiruj, zachwyć i wciągnij innych na pokład
3.1 Podjęcie inicjatywy: Idź po nią
3.3 Radzenie sobie z niepewnością, niejednoznacznością i ryzykiem: Podejmuj decyzje dotyczące niepewności, niejednoznaczności i ryzyka

Opracowanie tej metodologii będzie pracami przygotowawczymi i podstawą do opracowania i wdrożenia wyników w ramach kategorii „O3 - Opracowanie narzędzi i treści szkoleniowych w celu operacjonalizacji ECI”.
Zapewni systematyczne informacje w zakresie osobistych umiejętności miękkich, które są bardzo ważne, aby stworzyć udany biznes, szczególnie w nowych okolicznościach, w obszarze sztucznej inteligencji, inteligentnych technologii itp.


 

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności