Przedmiot zamówienia: Wykonanie i montaż 4 Dużych oraz 4 Małych Bram Karpackich

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie i montaż 4 Dużych oraz 4 Małych Bram Karpackich
kod CPV 44220000-8 Stolarka budowlana
kod CPV 71315000-9 usługi budowlane
kod CPV 45451100-4 Zdobienie

Zapytanie ofertow...

Zaproszenie do złożenia oferty

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
a) kompleksowe opracowanie i wdrożenie strony www Szlaku Kultury Wołoskiej,
b) szkolenie - przygotowanie użytkowników strony, przez których rozumie się udost...

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie 5 warsztatów edukacyjnych w zakresie kultury pasterskiej i dziedzictwa przyrodniczego łąk i pastwisk górskich

Przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie 5 warsztatów edukacyjnych w zakresie kultury pasterskiej i dziedzictwa
przyrodniczego łąk i pastwisk górskich związanych z wypasem
kody CPV:
79952100-3 Usługi w zak...

Przedmiot zamówienia: Zakup elementów wystawy - Kultura Pasterska w Karpatach

Przedmiot zamówienia: Zakup elementów wystawy - Kultura Pasterska w Karpatach
Kody CPV: 39133000-3 Zestawy wystawowe, 37800000-6 Wyroby rękodzielnicze i artystyczne

Zapytanie ofertowe 16 2017 EWT w...

Unieważnienie zapytania ofertowego - wykonanie i obsługa strony internetowej projektu "Szlak Kultury Wołoskiej"

Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe nr 15/2017/EWT.

Uzasadnienie:

zapytanie ofertowe_unieważnienie.pdf

Zapraszamy do składania ofert - Zakup tablic PVC (15 szt.), zamówienie w ramach projektu "Szlak Kultury Wołoskiej"

Zamawiający:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

...

Zapraszamy do składania ofert - Zakup stelaży wystawienniczych bez tablicy, zamówienie w ramach projektu "Szlak Kultury Wołoskiej"

Zamawiający:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

...
2345678910

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności