Zapytanie ofertowe - Przygotowanie koncepcji terytorialnych produktów turystycznych - Szlak Kultury Wołoskiej

Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie koncepcji terytorialnych produktów turystycznych w formie tekstowej oraz graficznej obejmujących swoim zasięgiem Beskid Śląski i Żywiecki (Polska) oraz Kraj Żyliń...

Zapytanie ofertowe - szkolenie z ECDL, projekt: „Nowy początek”

Zapytanie ofertowe - ECDL, projekt: „Nowy początek”
ZAPYTANIE OFERTOWE 3.Z.NP.2018

Podmiot: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner realizujący projekt: „Nowy początek” nr...

Zapytanie ofertowe - szkolenie z edukacji finansowej, projekt: „Nowy początek”

ZAPYTANIE OFERTOWE 2.Z.NP.2018

Podmiot: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner realizujący projekt: „Nowy początek” nr RPSL.09.01.05-24-046A/17
zaprasza do złożenia oferty ...

Zapytanie ofertowe - szkolenie ABC rynku pracy, projekt: „Nowy początek”

ZAPYTANIE OFERTOWE 1.Z.NP.2018

Podmiot: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner realizujący projekt: „Nowy początek” nr RPSL.09.01.05-24-046A/17
zaprasza do złożenia oferty ...

Przedmiot zamówienia: Usługi w ramach organizowanej konferencji otwierającej projekt „Szlak Kultury Wołoskiej”

Przedmiot zamówienia:
Usługi w ramach organizowanej konferencji otwierającej projekt „Szlak Kultury
Wołoskiej” w zakresie:
- zapewnienia noclegów w okolicy miejscowości Istebna dla 100 osób w dniu
25.0...

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie imprezy tematycznej pn. Wizyta na Sałaszu, gra trombit i Redyk w Istebnej

Przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie imprezy tematycznej pn. Wizyta na Sałaszu, gra trombit i Redyk w Istebnej
kod CPV 79952100-3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

Zapytanie ofertowe...

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie imprezy tematycznej pn. Zbór Wołoski

Przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie imprezy tematycznej pn. Zbór Wołoski
kod CPV 79952100-3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

Zapytanie ofertowe 19 2017 EWT Zbór Wołoski.pdf

Załącz...

123456789

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności