Zapytanie of. - zakup usługi szkolenia zaw./kursu „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych, proj.: „Nowy początek”

Podmiot: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner realizujący projekt: „Nowy początek” nr RPSL.09.01.05-24-046A/17
zaprasza do złożenia oferty na: zakup usługi szkolenia zawod...

Zapytanie ofertowe - zakup usługi szkolenia zawodowego/kursu „Opiekunka osób starszych”, projekt.: „Nowy początek”

Podmiot: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner realizujący projekt: „Nowy początek” nr RPSL.09.01.05-24-046A/17
zaprasza do złożenia oferty na: zakup usługi szkolenia zawod...

Zapytanie ofertowe - zakup usługi kursu gastronomicznego, projekt.: „Nowy początek”

Podmiot: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner realizujący projekt: „Nowy początek” nr RPSL.09.01.05-24-046A/17
zaprasza do złożenia oferty na: zakup usługi kursu gastronom...

Zapytanie ofertowe - usługa szkolenia zawodowego/kursu „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wył. specjalizowanych, proj.: „Nowy początek”

Podmiot: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner realizujący projekt: „Nowy początek” nr RPSL.09.01.05-24-046A/17
zaprasza do złożenia oferty na: usługę szkolenia zawodowego/...

Zapytanie ofertowe - Przygotowanie koncepcji terytorialnych produktów turystycznych - Szlak Kultury Wołoskiej

Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie koncepcji terytorialnych produktów turystycznych w formie tekstowej oraz graficznej obejmujących swoim zasięgiem Beskid Śląski i Żywiecki (Polska) oraz Kraj Żyliń...

Zapytanie ofertowe - szkolenie z ECDL, projekt: „Nowy początek”

Zapytanie ofertowe - ECDL, projekt: „Nowy początek”
ZAPYTANIE OFERTOWE 3.Z.NP.2018

Podmiot: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner realizujący projekt: „Nowy początek” nr...

Zapytanie ofertowe - szkolenie z edukacji finansowej, projekt: „Nowy początek”

ZAPYTANIE OFERTOWE 2.Z.NP.2018

Podmiot: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner realizujący projekt: „Nowy początek” nr RPSL.09.01.05-24-046A/17
zaprasza do złożenia oferty ...
123456789

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności