Przedmiot zamówienia Program Wartość projektu Zamawiający Rekomendacje

Opracowanie studium wykonalności dla zadania: „Wytyczne szlaku turystycznego oraz przygotowanie i uzbrojenie terenu pod budowę kolei gondolowej Szczyrk-Górka w kierunku Klimczoka”

RPO WSL 6 917 096,82 zł Miasto Szczyrk

Aktualizacja studium wykonalności dla projektu: „Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

RPO WSL 303 285 381,13 zł Miasto Katowice

Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowaniem oraz skompletowanie wymaganych załączników dla projektu: „Rewitalizacja os. Manhatan w Ustroniu”

RPO WSL 3 406 784,96 zł Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZACISZE”

Opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu:  „Poprawa jakości życia mieszkańców osiedli w Jastrzębiu Zdroju i Żorach – eliminacja i utylizacja azbestu

RPO WSL 14 110 267,80 zł Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”

Opracowanie: programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie, załączników do wniosku dla projektu: „Centrum Sztuki Młodych Twórców – ul. Dubois 22”

RPO WSL 7 176 357,46 zł Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży

Sprawozdawczość i monitoring części projektu „Revitalpark 2010”

POWT RCz-RP 4 629 761, 92 zł Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie

Opracowanie uzupełnienia i korekty analizy ekonomiczno-finansowej dla projektu: „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite. Etap 1.

POWT PL-SK 516 699,06 EUR Gmina Istebna

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie”

RPO WSL 926 345,97 zł Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminach Hażlach i Dębowiec”

RPO WSL 1 339 268,72 zł Gmina Hażlach

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice w Cieszynie”

RPO WSL 1 011 250,24 zł Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie
5678910111213

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności