Przedmiot zamówienia Program Wartość projektu Zamawiający Rekomendacje

Opracowanie uproszczonego studium wykonalności oraz  wniosku o dofinansowanie dla projektu: „Dizajn na zamku – modernizacja pokoi gościnnych Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości”

RPO WSL 135 312,46 zł Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie

Opracowanie kompletnego studium wykonalności dla projektu: „Curacyjna Cafe – rozwój bazy gastronomicznej w kompleksie Amfiteatru i Parku Kuracyjnego w Ustroniu”

RPO WSL 547 057,21 zł Miasto Ustroń

Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu: „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie – rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji”

RPO WSL 1 109 822,17 zł Spółdzielnia Mieszkaniowa Cieszynianka

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brenna

---- ---- Gmina Brenna

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Rewitalizacja ośrodka „Pod Buczem” w Górkach Wielkich”

RPO WSL 7 490 926,00 zł Gmina Brenna

Opracowanie studium wykonalności dla zadania: „Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji

RPO WSL 6 681 948,85 zł Gmina Cieszyn

Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu: „Rewitalizacja centrum Dębowca

RPO WSL 1 482 364,50 zł Gmina Dębowiec

Opracowanie „Raportu potrzeb i możliwości integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego”

POKL ---- Województwo Dolnośląskie

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Rewitalizacja zdegradowanej tkanki miejskiej stadionu KS „Kuźnia” w Ustroniu”

RPO WSL 26 674 052,74 zł Miasto Ustroń

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni wraz z modernizacją i rozbudową parkingu pod Wzgórzem Zamkowym w Cieszynie

RPO WSL 21 049 642,46 zł Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie
456789101112

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności