Przedmiot zamówienia Program Wartość projektu Zamawiający Rekomendacje

Aktualizacja Programu Odnowy Miejscowości Strumień na lata 2007-2013

---- ---- Gmina Strumień

Opracowanie studiu wykonalności dla zadania: „Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215”

RPO WSL 3 600 000,00 zł Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach

Opracowanie wstępnego studium wykonalności dla zaprojektowania, budowy i eksploatacji przedłużenia ul. Grundmanna na południe – w kierunku ul. Bocheńskiego oraz Autostrady A4 w Katowicach, w ramach zadania inwestycyjnego: „Przedłużenie ul. Grundmanna na południe – w kierunku ul. Bocheńskiego oraz Autostrady A4 w Katowicach”

---- 390 653 293,72 zł Miasto Katowice

Opracowanie studium wykonalności wraz z jego załącznikami dla projektu: „Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – etap I

RPO WM 19 999 712,72 zł Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Opracowanie studium wykonalności wraz z jego załącznikami dla projektu: „Modernizacja i wyposażenie laboratoriów Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego do prowadzenia istotnych dla Mazowsza prac badawczo-rozwojowych w zakresie geoinżynierii środowiska – Etap I”

RPO WM 3 999 399,90 zł Uniwersytet Warszawski

Opracowanie uproszczonego studium wykonalności oraz wniosku dla projektu: „Śląski Klaster Dizajnu”

RPO WSL 346 495,04 zł Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie

Opracowanie studium wykonalności oraz kompletnej dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby wniosku o wsparcie dla projektu: „Modernizacja drogi gminnej – ul. Wolności w Syryni”

RPO WSL 1 936 285,52 zł Gmina Lubomia

Realizacja usługi w zakresie rozliczenia projektu: „Extreme Park”

POWT RCz-RP 20 142,70 EUR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie

Wykonanie usługi tłumaczenia przysięgłego, z języka polskiego na język angielski, trzech studiów wykonalności pn.: "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"; "Międzynarodowe Centrum Kongresowe"; "Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"

RPO WSL ---- Miasto Katowice

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie”

RPO WSL 2 580 720,25 zł Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie
34567891011

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności