Przedmiot zamówienia Program Wartość projektu Zamawiający Rekomendacje

Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2011-2015

---- ---- Gmina Zdzieszowice

Opracowanie studium wykonalności wraz z jego załącznikami dla projektu: „Centrum Badań Ekonomicznych i Społecznych On-line”

POIG 22 859 276,64 zł Uniwersytet Warszawski

Opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej dla zadania: „Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej – Gminne Centrum Integracji Wsi”

RPO WSL 2 362 321,74 zł Gmina Strumień

Aktualizacja studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego: „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap II”

PO IiŚ 67 180 525,02 zł Gmina Miasto Kołobrzeg

Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści oraz analizą oddziaływania na środowisko dla zadania inwestycyjnego: „Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW nr 969 w m. Kluszkowce”

MRPO 32 453 000,00 zł Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści oraz analizą oddziaływania na środowisko dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz – Wolbrom

MRPO 31 508 540,00 zł Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści oraz analizą oddziaływania na środowisko dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom – Miechów

MRPO 48 508 540,00 zł Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści oraz analizą oddziaływania na środowisko dla zadania inwestycyjnego: „Obwodnica Wojnicza

MRPO 44 672 193,00 zł Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej dla zadania: „Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu”

RPO WSL 1 388 184,76 zł Miasto Racibórz

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Przedmieścia” Współpraca międzyregionalna polsko-czesko-austriacka. Wymiana kulturowa. Aktywizacja społeczności regionów.

MRPO 795 026,00 zł Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
2345678910

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności