Przedmiot zamówienia Program Wartość projektu Zamawiający Rekomendacje

"Centrum Nowych Technologii "Ochota" Uniwersytetu warszawskiego" - Poprawienie oraz uzupełnienie wniosku o potwierdzenie pomocy UE oraz studium wykonalności zgodnie z uwagami KE

PO IiŚ 270 229 859,43 zł Uniwersytet Warszawski

Świadczenie usług w zakresie rozliczania projektu: „Rozbudowa siedziby Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu – poprawa dostępności szkolnictwa wyższego w województwie śląskim”

RPO WSL 38 760 376,00 zł Wyższa Szkoła Humanitas

Wykonanie aktualizacji studium wykonalności wraz z załącznikami dla projektu: „Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w rejonie ulic Lipowej – Dobrej – Wiślanej – Browarnej w Warszawie – Etap I”

RPO WM 88 936 084,47 zł Uniwersytet Warszawski

Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej dla drugiego etapu projektu: „Budowa trans granicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite

POWT PL-SK 2 586 075,56 zł Gmina Istebna

Aktualizacja studium wykonalności dla projektu: „Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni wraz z modernizacją i rozbudową parkingu pod Wzgórzem Zamkowym w Cieszynie”

RPO WSL 21 049 642,46 zł Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru w Mieście Szczyrk

RPO WSL 8 740 729,37 zł Miasto Szczyrk

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk”

RPO WSL 9 092 705,01 zł Miasto Szczyrk

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Przebudowa drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ulicy Waryńskiego”

RPO WO 4 124 290,07 zł Gmina Zdzieszowice

Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu: „Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego”

PO IiŚ 286 552 938,73 zł Uniwersytet Warszawski

Usługa w zakresie rozliczania projektu: „Sport na hranici/Sport na granicy

POWT RCz-RP 24 188,63 EUR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie
123456789

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności