Przedmiot zamówienia Program Wartość projektu Zamawiający Rekomendacje

Rozliczenie projektu: „Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążającego DW 933”

RPO WSL 15 488 970, 92 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim

Rozliczenie projektu: „Modernizacja drogi gminnej - ulicy Wolności w Syryni”

RPO WSL 1 164 554,15 zł Gmina Lubomia

Rozliczenie projektu: „Sport na hranici II – běh/Sport na granicy II - bieg”

POWT RCz-RP 6 687, 56 EUR (CZ) 6 253, 00 EUR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie

Rozliczenie projektu: „Sport na hranici II – basketbal/Sport na granicy II - koszykówka

POWT RCz-RP 11 498, 00 EUR (PL) 5 563,71 EUR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie

Pełnienie funkcji menadżera projektu: „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”

Mechanizm Finansowy EOG; Fundusz Promocji Kultury 8 088 473,00 zł Książnica Cieszyńska

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Przebudowa drogi gminnej Simoradz-Ochaby”

RPO WSL 889 177, 96 zł Gmina Dębowiec

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Przebudowa drogi gminnej Tarnawa w Iskrzyczynie”

RPO WSL 553 473,92 zł Gmina Dębowiec

Świadczenie usług doradztwa w zakresie rozliczania projektu: „Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej – Gminne Centrum Integracji Wsi”

RPO WSL 2 362 321,74 zł Urząd Miejski w Strumieniu

Aktualizacja wstępnego studium wykonalności do ostatecznej wersji studium wykonalności dla projektu: „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – etap I”

PO IiŚ 77 525 558,76 zł Gmina Miasto Kołobrzeg

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013” pn.: „Modernizacja drogi gminnej – ul. Wolności w Syryni”

PROW 1 936 285,52 zł Gmina Lubomia
123456789

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności