Przedmiot zamówienia Program Wartość projektu Zamawiający Rekomendacje

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Budowa budynku sanitarnego na potrzeby obsługi ruchu turystycznego przy amfiteatrze w Istebnej

RPO WSL 273 701,26 zł Gmina Istebna

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły – etap II”

RPO WSL 404 042, 44 zł Gmina Wisła

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Nowy produkt turystyczny Ustronia – strefa sportu i rekreacji w parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich”

RPO WSL 2 167 831, 22 zł Miasto Ustroń

Opracowanie analizy w zakresie obliczenia luki finansowej dla projektu: „Wykonanie przebudowy basenu przy ulicy Fabrycznej 34B w Zdzieszowicach"

RPO WO 11 426 300, 79 zł Gmina Zdzieszowice

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego

PO IiŚ 10 000 000, 00 zł Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Rozliczenie projektu: „Śląski Klaster Dizajnu – nowa regionalna koncepcja branż kreatywnych

RPO WSL 346 495, 04 zł Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie

Pełnienie roli koordynatora projektu: „Współpraca na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych

POKL 1 745 980, 00 zł Stowarzyszenie Działajmy Razem TRIANON.PL

Objęcie funkcji Menadżera projektu: „Ekumenizm nośnikiem kultury. Rewaloryzacja i konserwacja obiektów Kościoła Rzymskokatolickiego św. Klemensa i Kościoła Ewangelickiego Apostoła Jakuba Starszego w Ustroniu”

RPO WSL 4 539 487,02 zł Parafia Rzymsko-Katolicka św. Klemensa w Ustroniu Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu

Realizacja promocji projektu: „Ekumenizm nośnikiem kultury. Rewaloryzacja i konserwacja obiektów Kościoła Rzymskokatolickiego św. Klemensa i Kościoła Ewangelickiego Apostoła Jakuba Starszego w Ustroniu”

RPO WSL 12 200,00 zł Parafia Rzymsko-Katolicka św. Klemensa w Ustroniu Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu

Rozliczenie projektu: „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz gminy Godów z autostradą A-1”

RPO WSL 6 810 837, 39 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim
123456789

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności