Przedmiot zamówienia Program Wartość projektu Zamawiający Rekomendacje

Wykonanie aktualizacji analizy finansowej dla projektu: „Kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego
w Ustroniu

RPO WSL 4 434 000,00 zł Miasto Ustroń

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku

PO RPW 58 161 608,78 ZŁ Urząd Miejski w Białymstoku

Opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami dla projektu: „Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 768 na obszarze Gminy Szczurowa”

MRPO 9 935 182, 47 zł Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami dla projektu: „Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 964 na obszarze Gminy Szczurowa

MRPO 10 999 998,51 zł Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami dla projektu: „Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 982 na obszarze Gminy Szczucin”

MRPO 14 902 773, 70 zł Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Opracowanie studium wykonalności dla projektu „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta

RPO WP 21 138 705, 83 zł Powiat Chojnicki

Wykonanie aktualizacji analizy finansowej wraz z rekalkulacją luki finansowej dla projektu: „Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacka w Cieszynie”

RPO WSL 6 009 492, 29 zł Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie

Aktualizacja analizy finansowej do studium wykonalności dla projektu: „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna”

RPO WSL 9 266 986, 44 zł Gmina Brenna

Opracowanie studium wykonalności wraz z jego załącznikami dla projektu: „Wdrożenie telefonii (VOIP) na Uniwersytecie Warszawskim

RPO WM 5 869 057,00 zł Uniwersytet Warszawski

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez wdrożenie systemów i usług w zakresie komunikacji i wymiany danych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

RPO WM 3 343 530, 00 zł Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
123456789

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności