Przedmiot zamówienia Program Wartość projektu Zamawiający Rekomendacje

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu: “Kompleksowa modernizacja Ośrodka Zdrowia przy ul. Mickiewicza w Ustroniu”

RPO WSL 2 922 825,88 zł Miasto Ustroń

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: “Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich”

RPO WSL 6 219 751,15 zł Gmina Brenna

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: “Przebudowa ul. Krótkiej w Warszowicach”

RPO WSL 2 598 090,77 zł Gmina Pawłowice

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: “Przebudowa ul. Ruptawskiej w Pielgrzymowicach”

RPO WSL 2 537 912,31 zł Gmina Pawłowice

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: “Budowa Domu Kultury w Chybiu”

RPO WSL 4 593 616,00 zł Gmina Chybie

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: “Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie wraz z termomodernizacją obiektu”

RPO WSL 8 509 591,04 zł Gmina Cieszyn

Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej dla projektu: “Budowa sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle”

RPO WSL 7 159 920,01 zł Gmina Wisła

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: “Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2627 S, odcinek AB od skrzyżowania z drogą woj. nr 937 w Kończycach Małych  do skrzyżowania z drogą woj. nr 938 w Pruchnej”

RPO WSL 12 306 846,10 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Cieszynie

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: “Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2627 S, odcinek CD od skrzyżowania z drogą woj. nr 938 w Pruchnej przez centrum Pruchnej na długości 2587 m”

RPO WSL 6 697 305,53 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Cieszynie

Opracowanie koncepcji projektu: “Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim” zawierającej założenia metodologiczne, ustalenie przebiegu tras rowerowych i lokalizacji infrastruktury towarzyszącej, opracowanie systemu identyfikacji wizualnej, koncepcję promocji produktu turystycznego i szacunkowy kosztorys oraz opracowanie studium wykonalności dla tego projekt

RPO WP 21 138 705,83 zł Powiat Chojnicki
121314151617181920

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności