Przedmiot zamówienia Program Wartość projektu Zamawiający Rekomendacje

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie miasta Ustroń”

RPO WSL 328 180,00 zł Miasto Ustroń

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: Rewitalizacja Wielkich Domów etap I - Centrum pod Jednym Dachem”

RPO WSL 2 230 597,20 zł Miasto Ustroń

Opracowanie analizy opłacalności Inwestycji: „Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej w Cieszynie”

---- 12 000 000,00 zł Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie

Opracowanie studium wykonalności i wniosku dla projektu: „Rewitalizacja Nadbrzeża Miasta Konin – Bulwar Nadwarciański”

WRPO 15 952 352,30 zł Miasto Konin we współpracy z INPLUS Sp. z o.o.

Opracowanie studium wykonalności i wniosku dla projektu: „Nowe systemy do produkcji ogniobezpiecznej elastycznej pianki poliuretanowej”

POIG 2 521 538,00 zł Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Sporządzenie kompletnej dokumentacji zgodnej z wymaganiami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do projektu pn.: "Platforma informatyczna wspomagająca prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii"

POIG 10 803 200,00 zł Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy łącznika Orzeska – Zamkowa z dwoma rondami w Ornontowicach”

RPO WSL 10 447 224,17 zł CONSUL Engineering Sp. z o.o. we współpracy z Gminą Ornontowice

Opracowanie ogólnej oceny atrakcyjności inwestycyjnej terenu, informacji o klimacie inwestycyjnym dla Miejskiej Strefy Inwestycyjnej, raportu o barierach inwestycyjnych, studium wykonalności dla zadania: „Wyposażenie w infrastrukturę techniczną terenu Miejskiej Strefy Inwestycyjnej w Głogowie”  w ramach projektu: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie

POIG 28 082 887,17 zł Lindschulte Polska Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz skompletowanie załączników dla  projektu: „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie - rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji”

RPO WSL 1 109 822,17 zł Spółdzielnia Mieszkaniowa Cieszynianka

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: “Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec”

RPO WSL 1 339 268,72 zł Gmina Hażlach
101112131415161718

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności