Przedmiot zamówienia Program Wartość projektu Zamawiający Rekomendacje

Opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu: „Sport na granicy”

POWT RCz-RP; Fundusz Mikroprzedsiębiorstw 24 188,63 EUR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie

Opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla projektu: „Przebudowa basenu przy ul. Fabrycznej 34b w Zdzieszowicach”

RPO WO 10 724 698,99 zł Gmina Zdzieszowice

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Budowa Centrum Rekreacji  (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk”

RPO WSL 5 519 172,82 zł Gmina Szczyrk

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: „Rewitalizacja Letnicy – etap I”

RPO WP 53 853 241,61 zł Gmina Miasto Gdańsk

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką w Cieszynie”

RPO WSL 5 824 562,88 zł Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Budowa ulicy zbiorczej łączącej ul. Partyzantów z ulicą A. Brody w Ustroniu etap II”

RPO WSL 1 927 798,77 zł Miasto Ustroń

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach”

RPO WSL 303 141 389,00 zł Miasto Katowice

Opracowanie studium wykonalności dla projektu:„Przebudowa drogi powiatowej Goleszów – Hermanice – Ustroń"

RPO WSL 6 606 517,01 zł Powiat Cieszyński

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Rewitalizacja budynków po zlikwidowanej cementowni wraz z urządzeniem terenów wokół nich”

RPO WSL 1 416 517,60 zł Gmina Goleszów

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Brenna

RPO WSL 9 491 555,60 zł Gmina Brenna
91011121314151617

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności