Przedmiot zamówienia Program Wartość projektu Zamawiający Rekomendacje

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu”

RPO WD 1 311 487,45 zł Gmina Wałbrzych

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu”

RPO WD 3 054 495,96 zł Gmina Wałbrzych

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: „Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”

RPO WD 178 109,85 zł Gmina Wałbrzych

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: „Wsparcie Infrastruktury instytucji społecznych – Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu”

RPO WD 1 919 840,40 zł Gmina Wałbrzych

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Remont Muzeum Ustrońskiego”

RPO WSL 250 000,00 zł Miasto Ustroń

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Ustroń z różnych stron” – promocja turystyczna miasta poprzez organizację cyklu imprez w sezonie letnim 2010 r.”

RPO WSL 914 228,17 zł Miasto Ustroń

Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: „Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz”

RPO WSL 971 174,87 zł Miasto Racibórz

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej  dla projektu: „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Goleszów”

RPO WSL 296 196,98 zł Gmina Goleszów

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarami robót i specyfikacji technicznej wykonawstwa i odbioru robót do projektu: „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Goleszów”

RPO WSL ---- Gmina Goleszów

Opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu: „Extreme Park"

POWT RCz-RP; Fundusz Mikroprzedsiębiorstw 20 142,70 EUR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie
8910111213141516

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności