Przedmiot zamówienia Program Wartość projektu Zamawiający Rekomendacje

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Poprawa Parametrów technicznych układu komunikacyjnego w Dębowcu – remont drogi w ciągu ulic Rajskiej i Żniwnej”

RPO WSL 615 800,00 zł Gmina Dębowiec

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: „Rozbudowa siedziby Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu – poprawa dostępności szkolnictwa wyższego w województwie śląskim”

RPO WSL 38 760 376,00 zł Wyższa Szkoła Humanitas

Opracowanie wstępnego studium wykonalności oraz wypełnienie wniosku aplikacyjnego projektu: „Modernizacja Sali Kongresowej wraz z renowacją elewacji Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie”

PO IiŚ 60 198 300,00 zł Miasto Stołeczne Warszawa

Opracowanie wstępnego studium wykonalności dla projektu: „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu – etap III”

PO IiŚ 71 660 000,00 zł Gmina Miasto Kołobrzeg

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Kuchennej i Polnej w Chybiu”

RPO WSL 19 536 621,29 zł Gmina Chybie

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Fizyka u podstaw nowych technologii – rozwój nowoczesnej Infrastruktury badawczej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”

POIG 39 814 000,00 zł Uniwersytet Warszawski

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Wyposażenie bazy dydaktycznej i badawczo – rozwojowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie"

MRPO 1 804 780,00 zł Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla projektu: „Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku”

RPO WP 4 656 848,80 zł Powiat Chojnicki

Opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu: „Budowa Centrum Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Furmańskiej w Warszawie”

RPO WM 72 750 000,00 zł Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: „Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu

RPO WSL 2 074 818,32 zł Miasto Racibórz
789101112131415

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności