Przedmiot zamówienia Program Wartość projektu Zamawiający Rekomendacje

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: Rewitalizacja MDK „Prażakówka”
– drugi etap

RPO WSL 724 952,69 zł Miasto Ustroń

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: „Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego – modernizacja i rozbudowa lokalnej Infrastruktury sportowej”

RPO WSL 2 541 195,99 zł Gmina Wisła

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: „Przebudowa ul. Dojazdowej i Mostowej w ramach poprawy dojazdu do hali widowiskowo – sportowej w Cieszynie”

RPO WSL 1 097 516,18 zł Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: „Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury”

RPO WSL 6 901 680,65 zł Miasto Racibórz

Opracowanie projektu graficznego i składu ulotki oraz plakatu promującego projekt: „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia- Zdroju

POKL ---- Miasto Jastrzębie -Zdrój

Opracowanie merytorycznego tekstu broszury oraz aplikacji dla projektu: „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia- Zdroju”

POKL ---- Miasto Jastrzębie -Zdrój

Opracowanie projektu graficznego i składu broszury merytorycznej oraz aplikacji dla projektu: „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia- Zdroju”

POKL ---- Miasto Jastrzębie -Zdrój

Opracowanie wniosku o dofinansowanie, aktualizacji studium wykonalności oraz analiz ekonomicznych dla projektu: "Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej"

PO IiŚ 50 890 730,17 zł Politechnika Warszawska

Opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności dla projektu: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta”

RPO WP 3 997 797,91 zł Powiat Chojnicki

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Budowa ulicy zbiorczej łączącej ul. Partyzantów z ul. A. Brody w Ustroniu – etap I”

RPO WSL 920 009,52 zł Miasto Ustroń
67891011121314

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności