Zapraszamy do składania ofert - Mieszanie Owiec w Gminie Istebna. Impreza organizowana w ramach projektu "Szlak Kultury Wołoskiej"

Serdecznie zapraszmy do składania ofert na zorganizowanie imprezy tematycznej pn. Tradycyjne Miyszani Owiec w gminie Istebna

Zamawiający:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

 

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

 

Termin i miejsce realizacji:  

01.05.2017 r. gmina Istebna

Składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Korzystanie z usług podwykonawców:

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców.

Miejsce i termin składania ofert:

- osobiście na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

- pocztą na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

 

Oferty należy złożyć do dnia: 21.04.2017 r.

 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, a została złożona w formie elektronicznej, zobowiązuje się do dostarczenia oryginału oferty najpóźniej przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. Oferta złożona w formie elektronicznej powinna być skanem wydrukowanej oferty zawierającej podpis oraz pieczęć oferenta.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 1 2017 EWT.docx

Załącznik nr 1 do zapytania 1 2017 EWT.docx

Załącznik nr 2 do zapytania 1 2017 EWT.docx

 

Impreza organizowana w ramach projektu "Szlak Kultury Wołoskiej" współfinansowanego ze środków programu Interreg V-A Polska-Słowacja. 

 


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności