Podsumowanie projektu „Industrial Communities Network (ICED): Civil Society for Reindustrialization of Europe.”

W ramach projektu zorganizowano 7 wydarzeń:

 

Wydarzenie 1

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 106 obywateli, z których 16 pochodziło z miasta Jastrzębie-Zdrój (Polska), 5 z miasta Karvina (Republika Czeska), 5 z miasta Prievidza (Słowacja), z 3 z miasta Ibbenburen (Niemcy), 3 z miasta Koceljeva (Serbia), 4 z miasta Valjevo (Serbia), 2 z Tourcoing (Francja), 4 z miasta Havirov (Republika Czeska), 17 ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner (Polska) oraz 47 innych uczestników (nie bezpośrednich).

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w Jastrzębiu-Zdrój w dniach od 15/01/2015 do 18/01/2015

Krótki opis: Spotkanie przedstawicieli władz samorządowych, przedsiębiorców, NGO oraz władz państwowych poświęcone zostało tematyce „Reindustrializacji europejskich miast”. Uczestnicy zastanwiali się jak powinien przebiegać proces reindustrializacji w mieście oraz w jaki sposób samorządy mogą wesprzec władze miejskie w pozyskiwaniu nowych inwestorów. Podkreślano konieczność dywersyfikacji lokalnej gospodarki oraz stworzenie długoletniego planu rozwoju miast. W trakcie spotkania poruszano także problem stworzenia odpwoiedniego zaplecza personalnego dla nowych inwestorów oraz zastanawiano się nad sposobami zintensyfikowania współpracy między samorządami i światem nauki. Jednym z zagadnień poruszanych w trakcie dyskusji między uczestnikami był problem braku zaangażowania społeczności lokalnej w proces decyzyjny związany z rozwojem gospodarczym miasta. W trakcie spotkania w Jastrzębiu – Zdrój uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia Kopalni KWK „Pniówek” Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz zapoznać się z nowoczesnymi technologiami odmetanowania kopalni i minimalizowania zagrożeń dla środowiska związanych z funkcjonowaniem kopalni.

Wydarzenie 2

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 84 obywateli, z których 5 pochodziło z miasta Jastrzębie-Zdrój (Polska), 5 z miasta Karvina (Republika Czeska), 11 z miasta Prievidza (Słowacja), 5 z miasta Svit (Słowacja) z 3 z miasta Ibbenburen (Niemcy), 3 z miasta Koceljeva (Serbia), 4 z miasta Valjevo (Serbia), 2 z Tourcoing (Francja), 5 z miasta Havierzow (Republika Czeska), 4 z miasta Valenje (Słowenia), 17 ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner (Polska) oraz 20 innych uczestników (nie bezpośrednich).

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w Prievidzy (Słowacja) w dniach od 18/03/2015 do 22/03/2015

Krótki opis: Spotkanie poświęcono na wypracowanie modelowej strategii zrównoważonego rozowju miast przemysłowych w Europie. Zaprezentowane zostały uczestnikom kompleksowe projekty realizowane przez lokalne władze w mieście Prievidza i regionie. Programy te są nastawione na promowanie edukacji na kierunkach najbardziej potrzebnych w danym regionie wśród młodych ludzi, a także poświęcone są tworzeniu kompleksowych planów rekultywacji terenów pokopalnianych i rozwój ekologicznych gałęzi przemysłu. W trakcie spotkania odbyły się następujące wizyty studyjne: strefa inwestycyjna w Prievidzy (WEST I) oraz AGRO GTV (wykorzystanie wód geotermanych w produkcji roślinnej). Ponadto w trakcie pobytu w Prievidzy uczestnicy zapoznawali się i dyskutowali nad możliwościami włączenia lokalnej społeczności do budowania pozytywnego wizerunku miast przemysłowych na przykładzie Banskiej Štiavnicy.

Wydarzenie 3

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 69 obywateli, 5 pochodziło z miasta Jastrzębie-Zdrój (Polska), 5 z miasta Karvina (Republika Czeska), 4 z miasta Prievidza (Słowacja), 3 z miasta Svit (Słowacja), 3 z miasta Ibbenburen (Niemcy), 2 z miasta Koceljeva (Serbia), 3 z miasta Valjevo (Serbia), 20 z Tourcoing (Francja), 4 z miasta Havierzow (Republika Czeska), 3 z miasta Valenje (Słowenia), 7 ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner (Polska) oraz 10 innych uczestników (nie bezpośrednich).

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w Tourcoing (Francja) w dniach od 07/05/2015 do 10/05/2015

Krótki opis: Spotkanie poświęcono na poruszenie zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu i sposobu jej wykorzystania do pobudzenia lokalnej gospodarki. W trakcie debaty zaprezentowany został przykład współpracy transgranicznej w regionie Lille na rzecz rozwoju gospodarczego regionu (Lille-Kortrijk-Tournai Eurometropolis). Uczestnicy mogli spotkać się z przewodniczącą projektu The European Business Network for Corporate Social Responsibility, panią Ivaną Petovska, jako przykładu platformy współpracy między przedsiębiorcami, NGOs oraz władz lokalnych. Uczestnicy mieli okazję zapoznanie się z działolnościa firm realizujących założenia ideologii społecznej odpowiedzialności biznesu (projekt L’Union oraz UTEXBEL).

Wydarzenie 4

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 88 obywateli, 4 pochodziło z miasta Jastrzębie-Zdrój (Polska), 4 z miasta Karvina (Republika Czeska), 4 z miasta Prievidza (Słowacja), 4 z miasta Svit (Słowacja), 3 z miasta Ibbenburen (Niemcy), 17 z miasta Koceljeva (Serbia), 15 z miasta Valjevo (Serbia), 2 z Tourcoing (Francja), 5 z miasta Havierzow (Republika Czeska), 6 z miasta Valenje (Słowenia), 8 ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner (Polska) oraz 16 innych uczestników (nie bezpośrednich).

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w Valjevo/Koceljeva (Serbia) w dniach od 16/07/2015 do 19/07/2015

Krótki opis: Spotkanie poświęcono na zaprezentowanie idei reindustrializacji miast w państwie nienależacym do Unii Europejskiej, ich potencjału, mozliwości i barier. Ponadto uczestnicy mogli uczestniczyć w spotkaniach z lokalnymi przedsiębiorcami zaangażowanymi w rozwój społeczności lokalnej m.in. poprzez zachęcanie swoich pracowników do wolontariatu pracowniczego (Gorenje). Inwestorzy zarówno z Koceljevy jak i z Valjevo podkreślali szczególnie istotne znaczenie pogłębionej współpracy z lokalnymi szkołami, które kształcą ich potencjalnych pracowników.

Wydarzenie 5

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 67 obywateli, 5 pochodziło z miasta Jastrzębie-Zdrój (Polska), 5 z miasta Karvina (Republika Czeska), 2 z miasta Prievidza (Słowacja), 4 z miasta Svit (Słowacja), 16 z miasta Ibbenburen (Niemcy), 2 z miasta Koceljeva (Serbia), 3 z miasta Valjevo (Serbia), 3 z Tourcoing (Francja), 5 z miasta Havierzow (Republika Czeska), 2 z miasta Valenje (Słowenia), 8 ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner (Polska) oraz 12 innych uczestników (nie bezpośrednich).

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w Ibbenburen (Niemcy) w dniach od 17/09/2015 do 20/09/2015

Krótki opis: Spotkanie poświęcono na zaprezentowanie uczestnikom projektu korzyści płynących z innowacji społecznych w trakcie przemian strukturalnych w miastach przemysłowych. W trakcie pobytu w Ibbenburen odbyły się spotkania, dyskusje z przedstawicielami samorządu, uczelni, NGOs i przedsiębiorstw dotyczących konieczności nawiązania współpracy między wszystkimi sektorami, aby podnieść konkurencyjność miasta. Uczestnikom zaprezentowane zostały także założenia projektu WEST: Regional economic development Change as chance, a project of cities affected by the end of coal mining: TRAIN: Transfer of knowledge from the university to the firms; EU. Interreg- Projects. Uczestnicy odwiedzili również Saerbeck, Centre for bio-energy jako przykład dobrej praktyki w zakresie innowacji społecznych.

Wydarzenie 6

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 71 obywateli, 5 pochodziło z miasta Jastrzębie-Zdrój (Polska), 2 z miasta Karvina (Republika Czeska), 4 z miasta Prievidza (Słowacja), 4 z miasta Svit (Słowacja), 3 z miasta Ibbenburen (Niemcy), 3 z miasta Koceljeva (Serbia), 4 z miasta Valjevo (Serbia), 2 z Tourcoing (Francja), 4 z miasta Havierzow (Republika Czeska), 7 z miasta Valenje (Słowenia), 16 ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner (Polska) oraz 8 innych uczestników (nie bezpośrednich).

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w Valenje (Słowenia) w dniach od 12/11/2015 do 15/11/2015

Krótki opis: Spotkanie poświęcono na omówieniu roli kultury i turystyki na zarządzanie zmianą strukturalną w miastach przemysłowych. Velenje zaprezentowało proces zmian dzięki, którym miasto zyskało statuz najbardziej zielonego miasta w Słowenii. Uczestnicy mogli spotkać się z przedstawicielami lokalnych władz, przedstawicielami szkół, instytucji kulturalnymi związanych z rozwojem turystyki i rekreacji w mieście i okolicach. Zaprezentowane zostały także możliwości finansowania przedsięwzięć z innych niż samorządowe. Miasto zaprezentowało również swój system wspierania młodych ludzi w drodze do otwierania swojej własnej działalności gospodarczej, w tym również w sektorze rozrywki.

Wydarzenie 7

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 75 obywateli, 7 pochodziło z miasta Jastrzębie-Zdrój (Polska), 9 z miasta Karvina (Republika Czeska), 5 z miasta Prievidza (Słowacja), 5 z miasta Svit (Słowacja), 3 z miasta Ibbenburen (Niemcy), 4 z miasta Koceljeva (Serbia), 4 z miasta Valjevo (Serbia), 3 z Tourcoing (Francja), 8 z miasta Havierzow (Republika Czeska), 3 z miasta Valenje (Słowenia), 17 ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner (Polska) oraz 7 innych uczestników (nie bezpośrednich).

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w Havirov/Karvina (Republika Czeska) w dniach od 21/01/2016 do 24/01/2016

Krótki opis: Spotkanie poświęcono na omówienie procesu reindustrializacji w regionie Havirov-Karvina. Zaprezentowane zostały dobre praktyki w rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Europie na przykładzie SI Network. Zaprezentowano proces przekształcenia terenów byłej huty (Dolní oblast Vítkovice) w Centrum Nauki i Technologii jako przykład realizacji założeń ekonomii społecznej (wizyta studyjna).

Poniżej znajdują się informacje o projekcie w języku polskim i w języku angielskim:

info_template_pl

info_template_en

 


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności