Nabór do unijnego projektu: Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół nr 5 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu - Zdroju

W Zespole Szkół nr 5 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu - Zdroju prowadzona jest rekrutacja do projektu pt.Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół nr 5 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu - Zdroju . Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:  Uczestnikiem projektu może być wyłącznie uczeń / uczennica / instruktor praktycznej nauki zawodu.

W jego ramach oferujemy:

- Kursy zawodowe dla uczniów / uczennic  (m.in. prawo jazdy),

- Kursy dla nauczycieli,

- Doradztwo zawodowe,

- Dodatkowa praktyka zawodowa (w dowolnym zakładzie pracy) z wynagrodzeniem. Wynagrodzenie dla ucznia/uczennicy w formie stypendium w wysokości 2 000 zł brutto za 150 h praktyki (oraz zwrot kosztów udziału, w tym dojazdu).

Szczegóły wsparcia znajdują się w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

 

O kwalifikacji na poszczególne kursy decydować będzie proces rekrutacji zgodnie z Regulaminem.  

Serdecznie zapraszamy uczniów i uczennice, instruktorów praktycznej nauki zawodu do zgłaszania chęci udziału w projekcie poprzez złożenie w sekretariacie szkoły: 

1) Deklaracji uczestnictwa w projekcie,

2) Zgody na przetwarzanie danych,

3) Formularz rekrutacyjny,

4) Kwestionariusz.   

 

Informujemy, iż nabór ma charakter ciągły do wyczerpania się limitu kursów bądź staży.

Wszystkie dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronach internetowych: http://ckpjastrzebie.pl/  http://www.zs5.jastrzebie.pl/http://deltapartner.pl/

 

Wymagane dokumenty należy składać w oryginale sekretariacie szkoły.

Regulamin uczestnictwa ZS nr 5 i CKZ.DOCX

Deklaracja uczestnictwa uczniowie (zał. 1, 2 i 3 ).docx

Deklaracja uczestnictwa nauczyciel (zał. 1, 2, 3 i 4).docx

Załącznik nr 4_Kwestionariusz_uczniowie_CKZ.DOCX

Załącznik nr 4_Kwestionariusz_uczniowie ZS nr 5.docx

 

Zachęcamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych!


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności