Nabór do unijnego projektu, pt. „Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach”

W Jastzębiu Zdroju prowadzona jest rekrutacja do projektu pt.Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół nr 5 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu - Zdroju . Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA:  Uczestnikiem projektu może być wyłącznie uczeń / uczennica / instruktor praktycznej nauki zawodu.

Szczegóły wsparcia znajdują się w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

O kwalifikacji na poszczególne kursy decydować będzie proces rekrutacji zgodnie z Regulaminem.  

Serdecznie zapraszamy uczniów i uczennice, instruktorów praktycznej nauki zawodu do zgłaszania chęci udziału w projekcie poprzez złożenie w sekretariacie szkoły: 

1) Deklaracji uczestnictwa w projekcie,

2) Zgody na przetwarzanie danych,

3) Formularz rekrutacyjny,

4) Kwestionariusz.   

Informujemy, iż nabór ma charakter ciągły do wyczerpania się limitu kursów bądź staży.

Wszystkie dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronach internetowych: http://ckpjastrzebie.pl/  http://www.zs5.jastrzebie.pl/http://deltapartner.pl/

Ogłoszenie ZSZ.DOCX

Ogłoszenie ZS nr 2.docx

Ogłoszenie ZS nr 6.docx

Ogłoszenie ZS nr 9.docx

Regulamin.docx

Załącznik nr 1-4 deklaracja uczestnictwa nauczyciele.docx

Załącznik nr 1-4 deklaracja uczestnictwa ZSZ.DOCX

Załącznik nr 1-4 deklaracja uczestnictwa ZS nr 2.docx

Załącznik nr 1-4 deklaracja uczestnictwa ZS nr 6.docx

Załącznik nr 1-4 deklaracja uczestnictwa ZS nr 9.docx

 

Wymagane dokumenty należy składać w oryginale sekretariacie szkoły.

 

Zachęcamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych!


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności