Mamy świadomość, że dobrze zaplanowana interwencja publiczna gwarantuje z jednej strony efektywne zarządzanie środkami publicznymi, z drugiej stanowi szansę na skuteczny rozwój danego sektora lub poprawę jakości życia na konkretnym obszarze. Świadczymy specjalistyczne usługi doradcze, w tym przygotowanie studium wykonalności, na rzecz instytucji z sektora finansów publicznych: samorządów, szkół w...

więcej

Sukcesy dynamicznych projektów biznesowych przynoszą satysfakcję i wymierne korzyści wszystkim zaangażowanym partnerom. Chętnie angażujemy się w projekty realizowane przez firmy o znaczącym potencjalne innowacyjnym, które nie wahają się przed wyznaczaniem sobie ambitnych celów. Uważamy, że współczesne warunki rynkowe premiują firmy, które są otwarte na współpracę z sektorem nauki, branżą designu ...

więcej

Jako organizacja pozarządowa prowadzimy tzw. działalność infrastrukturalną, co oznacza, że wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym, prowadząc działania na rzecz innych organizacji III sektora. Aktywność ta najczęściej wyraża się w ramach podejmowanych przez SWIG DELTA PARTNER projektach, których beneficjentami są najczęściej organizacje pozarządowe z terenu powiatu ciesz...

więcej

eNGO.org.pl to publiczna webaplikacja – program uruchamiany i funkcjonujący w przeglądarce internetowej. Została stworzona z myślą o organach administracji publicznej (głównie samorządach) oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. eNGO.org.pl daje możliwość niemal pełnej cyfryzacji procedur realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert. W największym skrócie można powiedzieć, że eNGO.org.pl to generator ofert na realizację zadań publicznych przedkładanych organom administracji przez organizacje pożytku publicznego.

Z naszej aplikacji korzysta już ponad 38 organów administracji publicznej, w tym samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie.

więcej

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności